Зінченко Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Зінченко Петро Іванович

ЗІ́НЧЕНКО Петро Іванович (14. 07. 1903, слобода Ніколаєвська Астрахан. губ., нині м. Ніколаєвськ Волгогр. обл., РФ – 17. 02. 1969, Харків) – психолог. Батько Володимира і Тетяни Зінченків. Д-р пед. н. (1959), проф. (1960). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. ІНО (1930). Працював 1932–36 в Укр. психоневрол. академії (нині Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМНУ, Харків); водночас 1933–36 – н. с. Укр. НДІ педагогіки; від 1934 – у Харків. ун-ті: 1946–49 та від 1961 – зав. каф. психології, 1958–60 – зав. каф. педагогіки і психології; за сумісн. 1946–49 – зав. організованої у Харкові психол. лаб. Київ. НДІ психології. Досліджував вікові особливості, генет. аспекти пам'яті, а також проблеми інж. психології. Започаткував діяльніс. підхід у вивченні закономірностей мимовіл. і довіл. запам'ятовування. Обґрунтував спільність функціон. механізмів усіх видів пам'яті.

Пр.: Проблема непроизвольного запоминания // Науч. зап. Харьков. пед. ин-та иностр. языков. 1939. Т. 1; Вопросы психологии памяти // Психол. наука в СССР: Сб. Москва, 1959. Т. 1; Непроизвольное запоминание. Москва, 1961; Психологія: Підруч. К., 1962 (співавт.); Непроизвольная память и обучение // Сов. педагогика. 1964. № 12 (співавт.).

Літ.: Лактионов А. Н., Середа Г. К. Деятельностная парадигма и проблема памяти в трудах П. И. Зинченко // Вопр. психологии. 1993. № 4; Воропаєва Т., Кириленко Т. Видатний український психолог: До 100-річчя від дня народж. Петра Зінченка // Українознавство–2003: Календар-щоріч. К., 2002; Репкина Г. В. Память на всю жизнь // Культурно-истор. психология. 2009. № 2.

О. Т. Губко


Покликання на статтю