Зінченко-Гладких Валентина Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Зінченко-Гладких Валентина Дмитрівна

ЗІ́НЧЕНКО-ГЛАДКИ́Х Валентина Дмитрівна (12. 05. 1923, с-ще Єнакієве, нині місто Донец. обл. – 01. 01. 2008, Харків) – анатом. Д-р мед. н. (1966), проф. (1968). Від 1941 навч. в Орлов. пед. та Воронез. мед. ін-тах (обидва – РФ), закін. Харків. мед. ін-т (1946), де відтоді й працювала (нині ун-т): 1965–75 – декан педіатр. ф-ту, від 1974 – зав., 1990–98 – проф. каф. оператив. хірургії та топогр. анатомії. Наук. дослідження: анатом. й експерим. обґрунтування м'язової пластики з метою лікування рухових розладів, а також для пломбування залишкових кістк. порожнин при остеомієліті; історія анатомії та хірургії.

Пр.: О структуре камбаловидной мышцы (применительно к раздельной пересадке ее частей) // ОТП. 1959. № 10; Хронический тонзиллит в аспекте биофизических исследований // Актуал. вопр. профилактики и лечения ревматизма и гипертон. болезни: Сб. Москва, 1970 (співавт.); Хирургическая анатомия конечностей применительно к операциям обнажения сосудов и нервов: Учеб. пособ. Х., 1976 (співавт.); Предложения к рациональному лечению и профилактике эвентраций у детей // Респ. межвед. сб. НИИ общей и неотлож. хирургии. К., 1989. Вып. 19 (співавт.); Роль ключицы в механизме возникновения родовых травм плечевого сплетения // Фундам. и приклад. вопр. медицины и биологии. П., 1990 (співавт.).

Літ.: Міхалін М. О., Логінова Ж. І. Пам'яті професора Зінченко-Гладких В. Д. // Експерим. і клін. медицина. 2008. № 1; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

Ж. М. Перцева


Покликання на статтю