Злотіна Марія Львівна — Енциклопедія Сучасної України

Злотіна Марія Львівна

ЗЛО́ТІНА Марія Львівна (24. 01. 1921, м. Новозибків Брян. обл., РФ – 15. 06. 2000, Київ) – філософ. Мати Євгена, дружина Івана Головахів. Д-р філос. н. (1970), проф. (1971). Учасниця 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Навч. у Моск. ін-ті філософії, історії та літ-ри (1938–41), закін. філос. ф-т Моск. ун-ту (1944). Працювала від 1947 у Київ. ун-ті: доц. (1952–57); від 1957 – на каф. філософії Ін-ту підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук при Київ. ун-ті: проф. (1971–93). Від 1993 – на пенсії. Досліджувала теорію пізнання, діалект. логіку, закони діалектики, методологію викладання філософії. Одна із засн. київ. школи філософії.

Пр.: Закон переходу кількісних змін у якісні. 1957; Чому і як розвиваються і змінюються явища дійсності. 1961; О логике курса диалектического материализма. 1978; Философия гуманизма. 1987 (співавт.); Диалектика. 2004; 2007 (усі – Київ).

Літ.: Попович М. Пам'яті вчителя // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 2000. № 4; Добронравова И. Современная потребность в диалектике и творческое наследие М. Л. Злотиной // Філос.-антропол. студії – 2001 (До 80-річчя М. Злотіної). К., 2001; Мелков Ю. Диалектическая философия Марии Злотиной // Практ. філософія. 2003. № 3.

В. Г. Табачковський


Покликання на статтю