Знамя труда — Енциклопедія Сучасної України

Знамя труда

«ЗНА́МЯ ТРУДА́» Засн. у жовтні 1930 у с-щі Лихачове (нині м. Первомайське Харків. обл.) райкомом КПУ і райрадою нар. депутатів як г. «За большевистские темпы», 1936–41 – «Заря коммунизма», 1944–62 – «Колхозное знамя», від квітня 1965 – сучасна назва. Від 1992 – орган рай. і міської рад нар. депутатів. Виходить тричі на тиждень (від 1965), від 1992 – двічі; статті друкує рос. та укр. мовами, наклад 1540 прим. Осн. тематика: с. госп-во, пром-сть, буд-во, сусп.-політ. та культурне життя, історія. Рубрики: «Рассказы о людях труда», «Животноводство – ударный фронт», «Подвиг: военно-патриотическая страница», «Смена: комсомольско-молодежная страница», «О женщинах и для женщин». Гол. ред. – С. Сафонова (від 2009).

Т. В. Гологорська


Покликання на статтю