Західукргеологія — Енциклопедія Сучасної України

Західукргеологія

«ЗАХІДУКРГЕОЛО́ГІЯ» – державне геологічне підприємство, що здійснює геологорозвідувальні роботи родовищ корисних копалин у західному регіоні України. Розташ. у Львові. Засн. 1980 як Зх.-Укр. вироб. геол. об'єдн. «З.» на базі тресту «Львівнафтогазрозвідка» (утвор. 1957 на базі об'єдн. «Укргаз», яке організоване 1946), 2-х геол.-розв. експедицій, що відокремилися від тресту «Київгеологія», та Стрий. експедиції геофіз. дослідж. свердловин (до 1983 – у складі «З.») тресту «Укргеофізика». Від 1991 – держ. геол. підпр-во «З.», від 2001 – у складі Нац. акц. компанії «Надра України» як дочірнє підпр-во. У 1950-х рр. Львів. геол.-розв. експедиція відкрила і розвідала Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн. 1980–93 геологорозвідники «З.» працювали вахтово-експедиц. методом у Зх. Сибіру (Тюмен. обл., РФ), зокрема у Новому Уренгої побудовано і облаштовано влас. силами базу Укр. нафтогазорозвідув. експедиції (пробурено 36 продуктив. свердловин, відкрито 4 родовища вуглеводнів, прирощено 80 млн т нафти і конденсату та понад 350 млрд м3 газу). Крім того, чимало фахівців та спеціалістів підпр-ва працювали у закордон. відрядженнях у понад 25-ти країнах світу. У серед. 1990-х рр. відкрито й розвідано Тяглівське і Любельське родовища, підготовлено до експлуатації 3 шахтні поля, завдяки яким тер. басейну розширена у 1,5 раза. Геологи підпр-ва відкрили і розвідали родовища Передкарпатського сірконосного басейну (найбільшого у колиш. СРСР), зокрема – Язівське та Немирівське родовища сірки на Львівщині; Мужіївське (де від 1999 діє перша укр. золотовидобувна ф-ка; Берегів. р-н) і Сауляцьке (Рахів. р-н) золоторудні родовища на Закарпатті. У структурі підпр-ва – Стрий., Калус. і Самбір. нафтогазорозвідув., Львів. і Закарп. геол.-розв. експедиції, а також темат. партія (геол., геоінформ. забезпечення та лаборатор. супровід геол.-розв. робіт), буд.-монтажне та матер.-тех. забезпечення упр. Серед осн. видів діяльності – пошук, розвідка, буріння і розробка родовищ корис. копалин та різних видів вод; проектування і проведення геол.-розв. та видобув. робіт; комплексне геол. та геол.-екол. картування природ. умов з метою виявлення і оцінки запасів мінерал. ресурсів, підзем. вод та екол. стану території; дешифрування матеріалів аерокосм. зйомок у широкому приклад. діапазоні; лабораторні дослідж. гір. порід, пластових флюїдів, ґрунту, підзем. вод та повітря; розробка програм. забезпечення для ЕОМ тощо. «З.» – єдине в галузі багатопрофільне підпр-во, що здійснює увесь комплекс геол.-розв. робіт на тер. Волин., Закарп., Івано-Фр., Львів., Терноп., Чернів. обл. на всі види корис. копалин: нафта і газ, кам'яне вугілля, самородна сірка і кам'яні калійні солі, золото і поліметали, кольорові метали, платиноїди, рідкоземел. елементи, сировина для скляної пром-сті і будматеріалів різноманіт. призначення, питні, мінерал. і термал. води тощо. Підпр-вом відкрито, розвідано і продовжується розвідка понад 1300 родовищ корис. копалин, з них: 20 родовищ нафти, 12 – газоконденсату із запасами 52 млн т (8,4 % запасів України), 37 – газу (200 млрд м3, 6,3 % запасів України), 26 (шахт. полів) – кам'яного вугілля із запасами понад 1,2 млрд т, 8 – самород. сірки, 2 – калій. солей, а також понад 150 – прісних, 60 – мінерал., 2 – термал. (Закарп. обл.) підзем. вод. Від 1991 відкрито 5 нафт. і 11 газ. родовищ та передано у пром. розробку 6 родовищ нафти й газу. На базі цих родовищ працюють нафтопереробні з-ди у Львові, Дрогобичі, Надвірній; 15 шахт Львів.-Волин. кам'яновугіл. басейну; Роздільський, Яворів., Стебниц., Калуський гірн.-хім. комбінати; підпр-ва скляної пром-сті і буд. індустрії, зокрема ВАТи «Іскра» та «Мехсклозавод», Микол. цементно-гірн. комбінат, Ямнен., Здолбунів. та ін. цементні з-ди. Відкриття геологами «З.» родовища мінерал. води типу «Нафтуся» у смт Східниця започаткувало новий курорт. Нові родовища води цього типу відкриті у Сколів. та Старосамбір. р-нах області. Понад 20 працівників відзначено Держ. преміями СРСР та України. Соц. сфера: житл. фонд у місцях базування структур. підрозділів (Львів, Стрий, Моршин, Самбір, Калуш, Берегове, Чернівці тощо), бази відпочинку «Галичанка» та «Чорне море» у смт Затока Білгород-Дністров. міськради Одес. обл., санаторій матері і дитини «Геолог Прикарпаття» у м. Моршин, торг.-побут. комплекси у с. Ралівка (побл. м. Самбір) та м. Берегове Закарп. обл., 2 геол. музеї, Будинок культури «Геолог» у м. Берегове. Кількість працівників (2009) – понад 2,5 тис. осіб. Підпр-во очолювали М. Донцов (1957–68), В. Кушнір (1968–74), П. Спаський (1974–82), В. Побережський (1982–2001), З. Фик (2001–09), від 2009 дир. – С. Халус.

Д. Г. Панов


Покликання на статтю