Зашкільняк Леонід Опанасович — Енциклопедія Сучасної України

Зашкільняк Леонід Опанасович

ЗАШКІЛЬНЯ́К Леонід Опанасович (25. 08. 1949, Львів) – історик. Син О. Зашкільняка. Д-р істор. н. (1993), проф. (2000). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Львів. ун-т (1971), де й працює (з перервою) від 1974: зав. каф. історії слов'ян. країн (1997–2007), зав. каф. археології (від 2010). У 2007–10 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту українознавства НАНУ (Львів). Наук. дослідження: історія Польщі 20 ст.; польс., укр. і світ. історіографія; укр.-польс. відносини у 19–20 ст.; теор. проблеми істор. науки. Почес. проф. Жешув. ун-ту (Польща, від 2008).

Пр.: Польська історіографія після Другої світової війни: проблеми національної історії (40–60-ті рр.). К., 1992; Методологія історії від давнини до сучасності. Л., 1999; Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Л., 2002 (співавт.); Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Л., 2004 (співавт.); Сучасна світова історіографія: Посіб. Л., 2007.

Літ.: Віднянський С. В., Крикун Г. М. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Л. О. Зашкільняка // УІЖ. 2009. № 5.

М. В. Кірсенко


Покликання на статтю