Заярна Ірина Сергіївна — Енциклопедія Сучасної України

Заярна Ірина Сергіївна

ЗА́ЯРНА Ірина Сергіївна (15. 12. 1964, Київ) – літературознавець. Дочка Тамари, онука Петра Заморіїв. Д-р філол. н. (2005), проф. (2006). Закін. Київ. ун-т (1987), де й працює від 1992: від 2006 – проф. каф. історії рос. літ-ри. Вивчає питання рос. літ-ри 20 ст., традицій і типол. процесів у літ-рах, міжкультур. зв'язків, стильової динаміки у рос. поезії 20 ст. Авторка монографії «Барокко и русская поэзия ХХ столетия: Типология и преемственность художественных форм» (2004), навч. посібника «Эстетика русского авангарда в контексте традиций барокко: историко-генетический и типологический аспекты» (2007), розділів у посібнику «Современная русская литература» (2003) та посібнику-хрестоматії «Литература русского зарубежья. Третья волна эмиграции» (2003; усі – Київ).

Пр.: Ракурсы «пушкинской темы» в прозе С. Довлатова и А. Битова // А. С. Пушкин и проблемы мировой культуры: Русская литература. Исследования. Сб. науч. тр. К., 1999. Вып. 1; Погляд Т. Шевченка на російську літературу XVIII ст. // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. пр. К., 2001; Отзвуки ломоносовского слова в современной поэзии // Рус. язык, лит-ра, культура в школе и вузе. 2006. № 6; Риторичний дискурс російського авангарду: актуалізація барокової естетики на початку ХХ ст. // СіЧ. 2006. № 7; Неориторика русской поэзии второй половины ХХ ст.: функции аллегорических фигур // Автор как проблема теор. и истор. поэтики: Сб. науч. ст. Минск, 2007. Ч. 1.

О. Г. Астаф'єв


Покликання на статтю