Збірник наукових праць Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ АКАДЕ́МІЇ ВІЙСЬКО́ВО-МОРСЬКИ́Х СИЛ імені П. С. Нахімова» Засн. 1998 як «Збірник наукових праць Севастопольського військово-морського інституту імені П. С. Нахімова», від 2010 – сучасна назва. Видають 2–4 рази на рік, матеріали друкують рос. та укр. мовами; наклад 100 прим. Рубрики: «Озброєння і військова техніка», «Радіотехнічні системи та зв'язок», «Інформаційні технології», «Енергетичні системи кораблів та суден», «Живучість корабля та безпека на морі», «Людино-машинні системи», «Загальнонаукові проблеми».

В. О. Кузьмін


Покликання на статтю