Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ АКАДЕ́МІЇ ВНУ́ТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇ́НИ» Засн. 2007 у Харкові. Виходить двічі на рік; наклад 100 прим. Матеріали вміщує укр. і рос. мовами. Висвітлює актуал. питання розроблення, модернізації та експлуатації спец. техніки, озброєння, тех. засобів, комплексів і систем сил охорони правопорядку. Рубрики: «Розробка та модернізація спеціальної техніки та озброєння сил охорони правопорядку», «Інженерні, технічні, програмно-апаратні, програмні засоби, комплекси та системи сил охорони правопорядку», «Історія техніки», «Актуальні проблеми фізики, математики, механіки, машинознавства». Гол. ред. – О. Морозов (від 2009).

Д. В. Павлов


Покликання на статтю