Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ БЕРДЯ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1999 як «Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Осипенко (Педагогічні науки)». Від 2002 – сучасна назва. Виходить 4 рази на рік; наклад 300 прим. Висвітлює результати дослідж. з актуал. проблем теорії та історії педагогіки. Год. ред. – І. Богданов (від 2010).

К. А. Назімова


Покликання на статтю