Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКО́ВОГО ІНСТИТУ́ТУ КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Тараса Шевченка» Засн. 2006. Виходить щокварталу; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Розповсюджується в Україні, РФ, Білорусі, Казахстані, Узбекистані. Висвітлює актуал. проблеми розвитку тех., геогр., пед., психол., екон., юрид. і філол. наук; підготовки наук., наук.-пед. і офіцер. кадрів. Осн. рубрики: «Техніка», «Інформ. технології», «Систем. аналіз», «Воєнна безпека», «Педагогіка», «Географія», «Гуманітарні аспекти освіти та науки». Гол. ред. – С. Лєнков (від 2006).

Л. О. Ряба


Покликання на статтю