Збірник наукових праць державного науково-дослідного інституту авіації — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць державного науково-дослідного інституту авіації

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖА́ВНОГО НАУКО́ВО- ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ АВІА́ЦІЇ» Засн. 1997 як «Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил». Від 2005 – сучасна назва. Виходить 1 раз на рік укр. мовою накладом 100 прим. Розповсюджується в Україні. Висвітлює питання тех. забезпечення, експлуатації, ремонту, розробки та модернізації авіац. техніки, а також перспективи та результати наук. дослідж. галузі. Рубрики: воєнно-тех. політика; розвиток та модернізація авіац. техніки; продовження признач. показників; передові технології експлуатації і ремонту. Гол. ред. – О. Харченко (від 1997).

С. В. Пащенко


Покликання на статтю