Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки)

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ (ТЕХНІ́ЧНІ НАУ́КИ)» Засн. 1995 як щорічник. Від 2007 виходить двічі на рік, статті друкує укр. та рос. мовами; наклад 300 прим. Розділи: «Металургія», «Коксохімія», «Зварювання», «Прокатне виробницво», «Машинобудування», «Механіка», «Термомеханіка», «Електроенергетика», «Електромеханіка», «Електроніка», «Радіотехніка», «Автоматизація процесів», «Теплотехніка», «Теплоенергетика», «Прикладна математика», «Обчислювальна техніка», «Хімія», «Хімічні технології», «Біотехнології», «Харчові технології», «Фізика», «Математика», «Екологія», «Охорона праці». Додатково видано 2 темат. вип. за мат. 14-ї міжнар. наук.-тех. конф. «Проблеми автоматизов. електропривода. Теорія і практика» (2007) та 4-ї укр. наук.-тех. конф. «Сучасні проблеми технології неорган. речовин» (2008). Гол. ред. – А. Огурцов (від 2009).

О. В. Садовой


Покликання на статтю