Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ДОНЕ́ЦЬКОГО ІНСТИТУ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ» Засн. 2004. Виходить щокварталу; наклад понад 100 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Розповсюджується в Україні та країнах СНД. Публікує статті, присвяч. теор., метод. і приклад. проблемам залізнич. транспорту, зокрема висвітлює питання орг-ції та упр. процесом перевезень; автоматики, телемеханіки та зв'язку; рухомого складу; буд-ва, реконструкції та експлуатації конструкцій і споруд залізнич. транспорту, економіки залізниць. Гол. ред. – В. Поддубняк (від 2004).

М. М. Чепцов


Покликання на статтю