Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ ГЕОХІ́МІЇ НАВКО́ЛИШНЬОГО СЕРЕДО́ВИЩА НАН ТА МНС УКРАЇ́НИ» Засн. 2000 як «Збірник наук. праць Держ. наук. центру радіогеохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва з надзвичай. ситуацій України». Від 2001 – сучасна назва. Виходить у Києві двічі на рік. Мови вид.: укр., рос., англ. Наклад 300 прим. Вміщує статті, присвячені проблемам геохімії техногенезу, поводження з радіоактив. та побут. відходами, мінерал.-сировин. бази ядер. енергетики, техногенно-екол. безпеки об'єктів паливно-енергет. комплексу. Гол. ред. – Е. Соботович.

І. Ф. Шраменко


Покликання на статтю