Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ ПРОБЛЕ́М МОДЕЛЮВА́ННЯ В ЕНЕРГЕ́ТИЦІ» Засн. 1998 у Києві. Виходить 2 рази на рік по 2 вип.; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні, РФ та Польщі. Висвітлює питання інформатизації енергетики, зокрема моделює нові аспекти тех. систем; теор. питання електроніки, інформатики, алгоритми розв'язку задач автоматизації технол. процесів, побудова обчислюв. пристроїв та систем, захист інформації в обчислюв. системах та мережах, задачі діагностики. Гол. ред. – В. Євдокимов (від 1998).

М. П. Марковська


Покликання на статтю