Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ ЦУКРО́ВИХ БУРЯКІ́В УААН» Засн. 1998 у Києві Ін-том цукр. буряків УААН. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Висвітлює питання теорії й практики вирощування та використання біоенергет. культур і цукр. буряків в Україні, актуал. проблеми аграр. реформи, особливості розвитку буряківництва в ін. країнах. Серед розділів – «Селекція і генетика», «Насінництво», «Агрохімія», «Захист рослин», «Механізація», «Економіка», «Патентознавство». Гол. ред. – М. Роїк (від 1998).

А. С. Корнієнко


Покликання на статтю