Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ УКРАЇНОЗНА́ВСТВА» Засн. 2003 у Києві. Виходить щокварталу, матеріали друкує укр. мовою. Наклад 100 прим. Висвітлює розвиток українознавства, досвід його вивчення і поширення в Україні та світі, досягнення і наук.-метод. розробки з українознавства. Серед розділів – «Українознавство: теорія, методологія, практика», «Україна – поступ», «Україна – нація», «Україна – художня словесність, література», «Українці в світі», «Україна – природа, екологія, валеологія», «Україна – ментальність, доля, історична місія», «Україна у міжнародних відносинах», «Українознавчі центри», «Бібліографія українознавства», «Рецензії». Часто збірник формують за проблем. напрямами, зокрема «Українознавство: теорія, методологія, практика» (т. 1), «Українознавство в розбудові національної освіти України 21 століття: проблеми та перспективи розвитку» (т. 2), «Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні» (т. 3), «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» (т. 8–10), «Українська освіта у світовому просторі» (т. 13); а також на пошану вчених: П. Кононенка (т. 11), В. Барана (т. 14), Я. Калакури (т. 16), С. Єрмоленко (т. 17), В. Крисаченка (т. 22). Гол. ред. – П. Кононенко (від 2003).

О. Б. Ярошинський


Покликання на статтю