Збірник наукових праць Національного гірничого університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Національного гірничого університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОГО ГІРНИ́ЧОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1999 у Дніпропетровську як «Збірник наукових праць Національної гірничої академії». Від 2002 – сучасна назва. Виходить щоквартально накладом 100 прим. Мови вид.: укр., рос., англ. Вміщує матеріали теор. і експерим. досліджень у галузі гірн. справи, з питань відкритої та підзем. розробки родовищ корис. копалин, охорони праці, безпеки робіт на гірн. підпр-вах, екології, геології, геоінформатики, електропостачання й автоматизації вироб. процесів у гірн. пром-сті, експлуатації гірн.-транспорт. устаткування на шахтах, рудниках і кар'єрах. Гол. ред. – В. Ішков (від 2010).

О. Є. Хоменко


Покликання на статтю