Збірник наукових праць Національного університету караблебудування — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Національного університету караблебудування

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ КОРАБЛЕБУДУВА́ННЯ» Засн. 1934 як «Збірник наукових праць Миколаївського кораблебудівного інституту». Назва змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Виходить 6 разів на рік; наклад 100 прим. Матеріали вміщує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати наук. дослідж. учених Ун-ту та ін. ВНЗів з питань кораблебудування, обробки матеріалів, енергетики, електротехніки, інформатики, обчислюв. техніки, автоматизації, історії техніки, а також проблем економіки та упр. підпр-вами. Гол. ред. – С. Рижков (від 2009).

О. Є. Вакула


Покликання на статтю