Збірник наукових праць співробітників Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць співробітників Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

«ЗБІР́НИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІ́ТНИКІВ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ МЕДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ ПІСЛЯДИПЛО́МНОЇ ОСВІ́ТИ імені П. Л. Шупика» Засн. 1997 як «Збірник наукових праць співробітників Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Шупика». Від 2006 – сучасна назва. Виходить з різною періодичністю (1997–2010 видано 19 вип., кожен з яких містить 3–4 книги); наклад 450–550 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Осн. тематика вид.: актуал. питання хірургії, травматології й ортопедії, онкології, офтальмології, стоматології, кардіології, неврології, гематології та ін. галузей медицини; проблеми орг-ції охорони здоров'я, орг-ції й економіки фармації, фармакогнозії. Гол. ред. – Ю. Вороненко (від 2002).

Р. І. Гош


Покликання на статтю