Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ УКРАЇ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ГЕОЛОГОРОЗВІ́ДУВАЛЬНОГО ІНСТИТУ́ТУ» Засн. 2000 у Києві. До 2005 виходив двічі, від 2006 – 4 рази на рік. Наклад 500 прим. Мови вид.: укр., рос., англ. Вміщує статті з проблем пошуку та розвідки родовищ корис. копалин, геол. картування і геокартографування, технології та техніки буріння свердловин, гідрології, сейсмопрогностич. досліджень. Гол. ред. – С. Гошовський (від 2005). Праці співроб. Укр. геол.-розв. ін-ту також друкувалися в окремих темат. випусках: 1959–88 – «Трудів Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ту» (36 вип.), водночас 1972–82 – «Збірника статей Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ту» (13 вип.) та 1982–99 – «Збірника наук. пр. Укр. геол.-розв. ін-ту» (усі –Львів).

О. Я. Оборонова

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Я. Оборонова . Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=16523 (дата звернення: 05.08.2021)