Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ У́МАНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1926 як «Записки Уманського сільсько-господарського технікуму». Назва змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту, від 2003 – сучасна. 1949–72 та 1978–79 видавався рос. мовою. Виходить укр. мовою двічі на рік; наклад 100 прим. Висвітлює результати дослідж. з с.-г. та екон. наук, проведених працівниками Ун-ту, ін. навч. закладів Мін-ва аграр. політики України і н.-д. установ УААН. Гол. ред. – А. Головчук (від 2008).

С. П. Полторецький


Покликання на статтю