Збірник праць Харківського історико-філологічного товариства — Енциклопедія Сучасної України

Збірник праць Харківського історико-філологічного товариства

«ЗБІ́РНИК ПРАЦЬ ХА́РКІВСЬКОГО ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНОГО ТОВАРИ́СТВА» Засн. 1886 як «Сборник Харьковского историко-филологического общества». До 1914 вийшов 21 т. Вміщував документи з історії Лівобереж. України, наук. розвідки чл. т-ва, зокрема Д. Багалія, М. Сумцова, В. Срезневського. Відновлено вид. у новій серії 1993. Виходить укр. мовою. Співвидавець – Харків. пед. ун-т (від 1999). До 2010 опубліковано 13 т. накладом 300–1000 прим. Розповсюджується в Україні й за кордоном. Осн. спеціалізація – істор., літературознавча і мовознавча тематики, інколи вміщує статті та матеріали з суміж. гуманітар. галузей (філософії, етнографії, мистецтвознавства, книгознавства, теорії та історії журналістики тощо). Постійні рубрики: «Наук. розвідки», «Матеріали та публікації», «Рецензії», «Порядком полеміки». Зміст томів формують переважно на підставі доповідей, заслуханих на щомісяч. наук. зборах т-ва, із залученням матеріалів, що надходять з ін. міст України та з-за кордону (Австрії, Білорусі, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, РФ, США, Швейцарії). Гол. ред. – І. Михайлин (від 2007).

Р. В. Руденко


Покликання на статтю