Здобутки клінічної і експериментальної медицини — Енциклопедія Сучасної України

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

«ЗДОБУ́ТКИ КЛІНІ́ЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНОЇ МЕДИЦИ́НИ» – науково-практичний журнал. Засн. 2002 Терноп. мед. академією, якою й видається (нині ун-т). Виходить щокварталу. Наклад 600 прим. Висвітлює клін. та експерим. аспекти діагностики й лікування внутр. хвороб, проблеми акушерства, гінекології, педіатрії, хірург. патології, трансплантології, неврології та психіатрії, особливості екстремал. станів, результати доклін. дослідж. лікар. субстанцій синтетич. і природ. походження. Серед рубрик – «Огляди літератури», «Оригінальні дослідження», «Замітки з практики». Гол. ред. – М. Хара (від 2003).

М. А. Андрейчин


Покликання на статтю