Здоровье мужчины — Енциклопедія Сучасної України

Здоровье мужчины

«ЗДОРО́ВЬЕ МУЖЧИ́НЫ» – науковий медичний журнал Засн. 2003 у Києві як квартальник Ін-том урології АМНУ, ТОВ «Видав. дім і рекламна агенція “Професіонал”», Асоц. сексологів і андрологів України. Виходить рос. мовою; наклад 8 тис. прим. Висвітлює питання у галузі сексології, андрології, урології, онкології, хірургії, психіатрії, сучас. технологій діагностики. Осн. рубрики: «Сексология и андрология», «Урология», «Онкология». Гол. ред. – І. Горпинченко (від 2002).

О. С. Щербинська


Покликання на статтю