Здоров’я України ХХІ сторіччя — Енциклопедія Сучасної України

Здоров’я України ХХІ сторіччя

«ЗДОРО́В'Я УКРАЇ́НИ ХХІ СТОРІ́ЧЧЯ» – медична газета. Засн. 2000 у Києві. Виходить укр. та рос. мовами; наклад 40 тис. прим. Публікує новини охорони здоров'я України й світ. медицини, нові методики й підходи в лікуванні, практ. рекомендації, огляд. статті пров. учених, гол. спеціалістів МОЗ України та лікарів-практиків, а також огляди вітчизн. і міжнар. конф., симпозіумів, конгресів, з'їздів, присвяч. мед. проблемам. Висвітлює питання терапії, кардіології, гастроентерології, пульмонології, ендокринології. 2006 розпочато випуск темат. номерів, що дозволяє приділяти увагу вузькоспеціалізов. питанням, детально висвітлювати сучасні рекомендації щодо діагностики, лікування та профілактики, ознайомлюватися з викладеними в автор. статтях та ексклюзив. інтерв'ю точками зору провід. учених на актуал. проблеми клін. практики. Гол. ред. – Е. Сабадаш (від 2005). Станом на 2010 виходять темат. номери (наклад кожного по 20 тис. прим.): «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія», «Неврологія, психіатрія, психотерапія», «Пульмонологія, алергологія, риноларингологія», «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія», «Педіатрія, акушерство, гінекологія», «Діабетологія, тиреоїдологія, метаболічні розлади», «Онкологія», «Хірургія, ортопедія, травматологія». Гол. ред. темат. номерів – О. Терещенко (від 2008).

Л. В. Жданова


Покликання на статтю