Зеленчук Теофан Корнійович — Енциклопедія Сучасної України

Зеленчук Теофан Корнійович

ЗЕЛЕНЧУ́К Теофан Корнійович (10. 10. 1918, с. Берестечко, нині Млинів. р-ну Рівнен. обл. – 27. 05. 1992, Львів) – ботанік. Д-р біол. н. (1974), проф. (1977). Навч. у Луцькому учител. ін-ті (1939–41), закін. Львів. пед. ін-т (1947) та ун-т (1949). Працював 1950–53 у Львів. мед. ін-ті; 1953–73 – у Львів. зоовет. ін-ті: 1968–71 – в. о. зав. каф. кормовиробництва і механізації с. госп-ва; 1975–92 – зав. каф. ботаніки Терноп. пед. ін-ту. Вивчав біологію насіннєвого розмноження лучних рослин у фітоценозах.

Пр.: Насіннєва продуктивність рослин рівнинних лук в умовах Львівської області // УБОЖ. 1961. Т. 18, № 4; Проростання насіння лучних злаків і бобових у лабораторних умовах // Там само. 1963. Т. 20, № 4 (співавт.); Кількісний і видовий склад насіння в грунті та його поверхні низинної луки і вплив на нього удобрення // Наук. пр. Львів. зоовет. ін-ту. 1969. Вип. 17; Кількість життєздатного насіння на поверхні грунту і в грунті низинних лук залежно від строків сінокосіння // Наук. пр. Укр. с.-г. академії. К., 1972. Вип. 74; Біолого-екологічні властивості насіння лучних рослин. Л., 1983 (співавт.).

Й. М. Берко


Покликання на статтю