Знання — Енциклопедія Сучасної України

Знання

«ЗНАННЯ́» – всеукраїнська громадська науково-просвітницька організація, що об'єднує науковців, діячів культури, освіти, сфери вироб-ва. Створ. 1948 як Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. Від 1990 має сучасну назву. Мета діяльності – поширення наук. знань, роз'яснення програм соц.-екон. розвитку України, патріот., естет. й екол. виховання, інтелектуал. і духов. розвиток громадян. У структурі – базові орг-ції в АР Крим, областях, Києві, Севастополі та ін. великих містах. При Т-ві функціонують Укр. центр духов. культури, Київ., Донец., Херсон. і Черкас. планетарії, наук.-просвітн. центри «Відродження», «Українознавство», «Інформ. технології», «Політ. маркетинг і менеджмент» та ін., Центр перекладів і вивчення мов, Інформ.-видавн. центр тощо. Спільно з держ. структурами проводить наук.-практ. конф., семінари, організовує курси підготовки і перепідготовки фахівців різного профілю, школи, виставки, бере участь у розвитку культур. туризму. Т-во заснувало Ун-т сучас. знань (має відділ. у низці областей України), який здійснює підготовку фахівців з 8-ми спеціальностей («фінанси», «правознавство», «менеджмент зовн.-екон. діяльності», «облік і аудит», «психологія», «екологія та охорона навколиш. середовища», «англ. мова та літ-ра», «нім. мова та літ-ра»). Засн. ж. «Трибуна» (спільно з НСЖУ), «Наука і суспільство», «Наше небо», щорічника «Наука і культура» (спільно з НАНУ), вид-ва «Знання України». У різні роки Т-во очолювали О. Палладін, В. Комісаренко, Л. Кухаренко, Ф. Овчаренко, М. Сиваченко, І. Кондиленко, І. Ляшко, В. Шинкарук. Від 2001 президент – В. Кремень, голова правління – В. Кушерець.

Літ.: Корольов Б. І., Коропатник М. М. Біля витоків товариства знання України (1948–1962 рр.) // Трибуна. 2002. № 9–10.

В. Ф. Василашко


Покликання на статтю