Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право — Енциклопедія Сучасної України

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право

«ЗО́ВНІШНЯ ТОРГІ́ВЛЯ: ЕКОНО́МІКА, ФІНА́НСИ, ПРА́ВО» – науково-теоретичний журнал. Засн. 2001 Укр. ун-том фінансів та міжнар. торгівлі (Київ) як наук. зб. «Зовнішня торгівля: право та економіка», від 2010 – сучасна назва. Видають раз на 2 місяці; матеріали друкують укр., англ., рос. мовами; наклад 300 прим. Висвітлюють міжнар. економіку, міжнар. право і правознавство, міжнар. менеджмент та маркетинг, зовн.-екон. діяльність, міжнар. фінанси, держ. регулювання зовн. і внутр. торгівлі, економіку України, інформ. та екон. безпеку. Рубрики: «Міжнародна економіка та менеджмент», «Фінанси», «Економічна та соціальна політика», «Правознавство». Гол. ред. – О. Кощеєв (від 2003).

В. П. Бедрик


Покликання на статтю