Зодчество — Енциклопедія Сучасної України

Зодчество

«ЗО́ДЧЕСТВО» – перший в Україні офіційний щомісячник архітектури, інженерної, санітарної техніки, промислового та комунального будівництва. Виходив 1928 у Харкові (усього 12 спарених номерів). Засн. – Упр. Харків. окруж. інж. та Держ. вид-во України. Наклад 1000 (№ 1–8), 350 (№ 9/10) і 400 (№ 11/12) прим. Мови вид.: укр. і рос. Відп. редактори: № 1/2 – Б. Перетяткович, № 3–12 – М. Стамо. Осн. тематика: економіка буд-ва, арх-ра, містобудування, реконструкція міст, охорона пам'яток культури і природи України, мостобудування, проектування громад., адм., спорт. споруд, житл. і пром. буд-во, вогнетривке буд-во, буд. матеріали й конструкції, акустика, буд. технології. Видавці часопису ставили за мету сприяти об'єднанню будівельників і громад. діячів України, обміну досвідом у галузі арх-ри, буд-ва, житл.-комунал. госп-ва, здійснювали огляд іноз. тех. журналів. У «З.» друкували також офіц. документи (постанови РНК УРСР).

Д. О. Мироненко


Покликання на статтю