Кот Юрій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Кот Юрій Дмитрович

КОТ Юрій Дмитрович (27. 04. 1911, с. Крупець, нині Курської обл., РФ – 28. 07. 1999, Київ) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р тех. н. (1974). Держ. пре­мія України в галузі н. і т. (1994). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1940). Працював на вироб-ві. Від 1956 – у ВНДІ цукр. пром-сті (Київ): від 1958 – зав. лаб., 1981–86 – зав. відділу кри­сталізації, 1986–98 – наук. консультант. Осн. напрям наук. дослідж. – пром. кристалізація цукр. розчинів, зокрема матем. моделювання і застосування об­числюв. техніки в упр. процесами кристалізації.

Пр.: Температурные условия увари­вания, кристаллизации и фуговки ут­феля последнего продукта // Сахар. пром-сть. 1964. № 11; Кристаллизация и теплообмен в утфельном вакуум-ап­парате // Тр. ВНИИ сахар. пром-сти. К., 1969. Вып. 15; Роль кристаллов в растворах // Там само. 1971. Вып. 17 (спів­авт.); Рост кристаллов в вакуум-аппарате непрерывного действия // Технол. особенности сахар. производ­ства и пути повышения его эффек­тивности: Сб. науч. тр. К., 1987 (спів­авт.).

Л. І. Чернявська


Покликання на статтю