За радянську академію — Енциклопедія Сучасної України

За радянську академію

«ЗА РАДЯ́НСЬКУ АКАДЕ́МІЮ!» – газета. Видавав від липня 1930 до поч. 1934 ком-т профспілки ВУАН у Києві. Закликала проводити «чистки» серед працівників ВУАН, приділяти увагу критиці наук. продукції, заохочувала вчених до самокритики, пропагувала соц. змагання та принцип плановості в роботі. Перебувала під впливом парт. осередку ВУАН. Друкувала статті й виступи переважно тих науковців, які були чл. КП(б)У чи прорадянськи налаштованими. Висвітлювала поточні питання ВУАН (обговорення статуту, святкування ювілеїв, проведення сесій). Відп. ред.– Б. Стабніченко, Ф. Давиденко, С. Ткачівський.

І. В. Верба

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
І. В. Верба . За радянську академію // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17139 (дата звернення: 24.10.2021)