За синім океаном — Енциклопедія Сучасної України

За синім океаном

«ЗА СИ́НІМ ОКЕА́НОМ» – літературно-художній та громадсько-політичний журнал радянофільського спрямування. Виходив укр. мовою щокварталу 1959–61 та щомісяця 1962–64 в однойм. вид-ві у Нью-Йорку. Пропагував єдність укр. радянофільс. еміграції у США, Канаді, Австралії та ін., виступав проти націоналізму. Видавці прагнули впливати на політ. думку укр. еміграції, гостро критикували укр. громад.–політ. орг-ції як «пережитки минулого», протиставляючи їм сумнів. розквіт укр. культури в УРСР і приховуючи факти репресій. Спроби редакції знайти прихильників серед післявоєн. укр. біженців не вдавалися, інколи призводили до публіч. конфліктів та взаєм. звинувачень. Серед авторів – Ф. Маківчук, М. Підгірна, В. Федорук, Д. Білас, Г. Савицький, В. Перебийніс, Я. Галайда, М. Рудницький, О. Кріль. Друкував твори класиків світ. літ-ри, низку поезій М. Рильського, В. Сосюри, М. Бажана, М. Вінграновського, І. Драча, Н. Забіли, Л. Костенко, М. Сингаївського та ін. Рубрики: «З нових видань», «З редакційної пошти». Гол. ред. і видавець – Ю. Косач.

Літ.: Прохоренко К. Глашатай правди і гуманізму // Укр. життя. Торонто, 1963, 24 квіт.; Семенко С. В. Від альманаху «Арка» до журналу «За синім океаном»: метаморфози Ю. Косача-публіциста // Укр. періодика: історія і сучасність. Л., 2008. Вип. 10; Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади у 2-х кн. К., 2008. Кн. 2.

Т. І. Березюк

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Т. І. Березюк . За синім океаном // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17142 (дата звернення: 24.10.2021)