За технічні культури — Енциклопедія Сучасної України

За технічні культури

«ЗА ТЕХНІ́ЧНІ КУЛЬТУ́РИ» – журнал. Виходив 1931–33 у Харкові укр. мовою раз на місяць (усього 22 номери). Видавець – Держсільгоспвидав УСРР. Висвітлював діяльність Союзцукру, Укрбавовкому, Трактороцентру, колгоспів, радгоспів, бригад. Друкував статті про механізацію вироб. процесів вирощування, збирання і переробки тех. культур. Відп. ред. – Н. Кисіль.

В. А. Вергунов

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. А. Вергунов . За технічні культури // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17146 (дата звернення: 22.10.2021)