Заболотна Наталія Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Заболотна Наталія Вікторівна

ЗАБОЛО́ТНА Наталія Вікторівна (26. 06. 1957, Харків) – музикознавець, педагог. Дочка О. Гусарової. Д-р мистецтвознавства (2002), проф. (2004). Закін. Харків. ін-т мист-в (1980) та аспірантуру при Київ. консерваторії (1984; кер. Н. Герасимова-Персидська). 1980–84 – викл. Харків. ін-ту мист-в. Від 1984 – в Рос. академії музики ім. Гнесіних (Москва): від 2004 – проф. каф. історії музики; водночас від 2001 – в Держ. ін-ті мистецтвознавства РАН (Москва): від 2002 – пров. н. с., 2003–06 – зав. відділу музики. Досліджує давньорус. церк.-спів. рукописи епохи Студій. уставу (11–14 ст.). Праці З., що ґрунтуються на рукопис. збірниках з моск. і с.-петербур. зібрань, є основою порівнял. дослідж. спадкового зв'язку давньорус. та укр. церк.-спів. музики. Уклала хрестоматію «Русское хоровое многоголосие XVII–XVIII вв.» (Москва, 1993).

Пр.: З історії Києво-Печерського наспіву // З історії укр. муз. культури. К., 1991; Триодь Моисея Киянина в аспекте историко-типологического изучения древнерусских певческих рукописей // Musicae Ars et Scientia: Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 1999. Вип. 6; Древнерусские певческие рукописи эпохи Студийского устава как источник сведений о богослужебном пении // Церк. древности. Москва, 2000; Церковно-певческие рукописи Древней Руси XI–XIV веков: осн. типы книг в истор.-функцион. аспекте. Москва, 2001; Об истоках церковного пения домонгольской Руси // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2008. Вип. 78.

Літ.: Русское церковное пение XI–XX вв.: Библиогр. указ. Москва, 2001.

О. Ю. Шевчук


Покликання на статтю