Євдощук Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Євдощук Микола Іванович

ЄВДОЩУ́К Микола Іванович (13. 12. 1949, с. Караван Нововодолаз. р-ну Харків. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1999), проф. (2008). Засл. діяч н. і т. України (2004). Держ. премія України у галузі н. і т. (2009). Закін. Івано-Фр. ін-т нафти і газу (1976). Працював 1968–69 у Харків. відділ. Геогр. т-ва УРСР; 1969–82 – в Укр. НДІ газів (Харків). 1982–95 – гол. геолог ВО «Харківтрансгаз»; 1995–97 – нач. упр. розвитку геол.-розв. робіт і розробки родовищ нафти та газу Держ. ком-ту нафт., газової та нафтоперероб. пром-сті України; 1997–2000 – заст. голови Ком-ту України з питань геології та використання надр; 2000–05 – дир. Департаменту нафтогаз. та нафтоперероб. пром-сті Мін-ва палива та енергетики України; 2005–07 – дир. Укр. НДІ нафтоперероб. пром-сті «МАСМА» (Київ); 2007–09 – гол. н. с. Відділ. мор. геології та осадоч. рудоутворення НАНУ; водночас від 2000 – проф. каф. геології та розвідки нафт. і газових родовищ Івано-Фр. тех. ун-ту нафти та газу. Від 2010 – заст. міністра охорони навколиш. природ. середовища України. Розробляє наук. засади формування ресурс. бази нафтогазовидобування.

Пр.: Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ. К., 1997; Проблеми і перспективи геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні. К., 1998; Теоретичні основи нетрадиційних геологічних методів пошуку вуглеводнів. К., 2002 (співавт.); Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря. К., 2007 (співавт.).

М. В. Альтшулер

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
М. В. Альтшулер . Євдощук Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17309 (дата звернення: 20.10.2021)