Єгупець — Енциклопедія Сучасної України

Єгупець

«ЄГУ́ПЕЦЬ» – художньо-публіцистичний альманах. Засн. 1995 у Києві Ін-том юдаїки, 2007 продовжено Центром юдаїки Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» (дир. Л. Фінберґ). Перші шість номерів вийшли у вид-ві «Сфера», наступні – у вид-ві «Дух і Літера». Виходить 1–2 рази на рік укр. та рос. мовами; наклад 1000 прим. Друкує художні твори (зокрема вірші В. Блаженних, М. Яснова, М. Фішбейна; раніше не опубл. прозу І. Мераса, Г. Снегірьова, С. Алексієвіч, Х. Краль, І. Бабеля, Ф. Горенштейна; листи К. Чуковського, Шолом-Алейхема, І. Еренбурґа, А. Ефроса, Л. Квітко), публіцист. статті про побут та культурне життя євреїв (переважно українських), історію Києва, укр.-євр. та юдео-християн. діалог, матеріали про євр. мист-во; переклади статей, худож. творів та мемуарів з івриту, ідишу, польс., англ., франц. та ін. мов. Найбільш резонанс. публікаціями альманаху стали статті Ю. Тувіма, І. Дзюби, С. Аверинцева, Ш. Маркіша, Б. Сарнова, В. Скуратівського. Гол. ред. – Г. Аронов (від 1995), від 1998 співред. – М. Петровський.

К. Б. Сігов


Покликання на статтю