Екатеринославскія губернскія вдомости — Енциклопедія Сучасної України

Екатеринославскія губернскія вдомости

«ЕКАТЕРИНОСЛА́ВСКІЯ ГУБЕ́РНСКІЯ ВДОМОСТИ» – офіційна урядова газета. Виходила 1838–1918 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ). Засн. розпорядженням міністра внутр. справ Рос. імперії. Видавало губерн. правління, у структурі якого з цією метою створ. спец. відділ – газет. стіл, рос. мовою з різною періодичністю: щотижня (1838–67), двічі на тиждень (1868–92, 1901–03), тричі на тиждень (1893, 1904–18), щоденно (1894–1900). Гол. мета вид. – інформувати насел. і посад. осіб про ухвали місц. влади, події в губернії, країні та за кордоном (для повідомлень використовували офіц. джерела інформації, звіти установ). Газета мала офіц. й неофіц. частини. Офіц. частина складалася з 2-х відділів: розпорядження уряду та місц. влади, постанови, накази, статист. звіти губерн. установ, повідомлення про переміщення на службі, оголошення про боржників і банкрутства, втрачені та недійсні документи, виклики до суду; оголошення про ярмарки, продаж майна. Неофіц. частина: місц. та кримінал. хроніки; повідомлення про тих, хто приїздив і від’їздив із міста; події у країні й за кордоном, телеграми, передруки з ін. вид., літ. твори місц. авторів, рецензії на книги та театр. вистави, метеорол. огляди, приватні оголошення, реклама. Тут також вміщено низку оригін. етногр. й істор. матеріалів, що стосувалися Придніпров’я, зокрема 1888–97 надрук. понад 40 праць (із них 25 у 1889) Д. Яворницького, серед яких етногр.-істор. нариси «Из поездки по бывшим запорожским владениям», «К истории края», «Из записной книжки малорусского этнографа», а також літ. твори «Дикий монах» та «Умный муж и неразумная жена»; 1887 – цикл етногр. нарисів І. Манжури «Александровские предания»; розвідки Я. Новицького «К истории народного образования в Екатеринославской губернии», «Итоги народного образования в Александровском уезде Екатеринославской губернии», «Материалы для истории колонизации Новороссийского края», «К истории запорожской живописи», «Песни козацкого века»; численні записи пам’яток усної нар. творчості, зокрема цикл «Из области народных преданий, поверий и рассказов» тощо. У постій. додатках газета публікувала дані про поширення інфекц. захворювань домаш. тварин, вміщувала оголошення про розшук осіб, торги, підряди, списки кандидатів на виборах земських гласних (1903–15), до міської (1905–06, 1911) та Держ. (1905–07, 1912) дум, списки вбитих, поранених і зниклих безвісти (1914–16). Ред. у 1913–17 – О. Крилов.

Літ.: Систематический указатель статей, помещенных в «Екатеринославских губернских ведомостях» за 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 годы, относящихся к Екатеринославской губернии // Екатеринослав. губерн. вѣдомости. 1869. № 90; Газети і журнали Катеринославщини (1838–1916): Наук.-допоміж. бібліогр. покажч. Дн., 1993; Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії (1838–1917). Л.; К., 1995; «Екатеринославские губернские ведомости» // Моє Придніпров’я: Календар пам’ят. дат Дніпроп. обл. на 2003. Дн., 2002.

Н. М. Сидоренко, О. Д. Школьна

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Н. М. Сидоренко, О. Д. Школьна . Екатеринославскія губернскія вдомости // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17598 (дата звернення: 19.10.2021)