Ємельянов Ігор Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Ємельянов Ігор Георгійович

ЄМЕЛЬЯ́НОВ Ігор Георгійович (04. 12. 1947, Київ) – біолог, еколог. Д-р біол. н. (1995), проф. (1999), акад. НАНУ (2018). Засл. діяч н. і т. України (2017). Закін. Київ. ун-т (1970). Відтоді працює в Ін-ті зоології НАНУ (Київ): від 1981 – зав. відділу популяц. екології та біогеографії, водночас 1987–93 – заст. дир. з наук. роботи; за сумісн. від 2001 – проф. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія», від 2004 – Київ. ун-ту. Від 2008 – дир. Нац. наук.-природн. музею НАНУ (Київ). Заст. акад.-секр. Відділ. заг. біології НАНУ (від 2004). Наук. діяльність у галузях екології і біології тварин, екології екосистем, охорони природи. Зробив низку вагомих узагальнень з дослідж., присвяч. характеру пристосувань тварин до умов існування, пізнанню механізмів, які лежать в основі закономірностей динаміки популяцій. Увів поняття мін. та крит. рівнів різноманіття біосистем, систематизував і визначив біол. аспекти детермінації макс. різноманіття на різних щаблях орг-ції живого. З'ясував роль різноманіття у підтриманні екол. рівноваги біоти з довкіллям, запропонував т. зв. принцип альтернатив. різноманіття, який лежить в основі функціон. стійкості та еволюції екосистем. Розробив показник для визначення складності біотич. угруповань та алгоритм виявлення репрезентатив., унікал. і цінних за біорізноманіттям територій, перспектив. для включення до мережі природно-заповід. фонду України.

Пр.: Комплексные подходы в изучении популяций мелких млекопитающих. К., 1991 (співавт.); Роль разнообразия в функционировании биологических систем. К., 1992; Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. К., 1997 (співавт.); Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління. К., 1999 (співавт.); Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем. К., 1999; Водяная полевка: Образ вида. Москва, 2001 (співавт.); Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні. К., 2001 (співавт.); Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. К., 2003 (співавт.).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Ємельянова // Вісн. НАНУ. 2007. № 12.

В. І. Монченко


Покликання на статтю