Ендогенні процеси — Енциклопедія Сучасної України

Ендогенні процеси

ЕНДОГЕ́ННІ ПРОЦЕ́СИ – геологічні процеси, що відбуваються у надрах Землі. Протилежне – екзогенні процеси. Джерелами енергії Е. п. є тепло та перерозподіл матеріалу у надрах Землі за щільністю (гравітац. диференціація). Е. п. об'єднують тектон., магмат. і метаморф. процеси. Тектон. рухи земної кори відіграють осн. роль в утворенні гір, або орогенезі. Вони змінюють рельєф земної поверхні, внаслідок їхньої дії утворюються такі велетен. структурні форми, як антиклінорії і синклінорії, та різні типи плікатив. і диз'юктив. тектон. деформацій осадових відкладів (антикліналі, синкліналі, брахіантикліналі, куполи, діапіри, скиди, горсти, грабени, насуви, шар'яжі та ін.). Вогнище розплавлення кристаліч. речовини знаходиться переважно у верх. мантії, або астеносфері. Рухаючись догори, магма проникає у верстви земної кори та порушує нормал. залягання осадових відкладів. У межах платформ вона утворює пластові інтрузії, лаколіти, лополіти, неки, дайки та ін. У геосинклінал. областях переважають факоліти, батоліти і штоки. Під впливом розчинів і газів, т-ри та тиску відбувається метаморфізм гірських порід. Розрізняють такі його види: катаморфізм, анаморфізм, автометаморфізм, дислокацій. метаморфізм, плутонометаморфізм і контакт. метаморфізм. Найпоширенішими метаморф. породами є ґнейс, філіт, кварцит і мармур. Наслідками Е. п. є землетруси, моретруси та виверження вулканів. З Е. п. пов'язані родовища більшості корис. копалин.

Літ.: Бондарчук В. Г. Тектоорогенія. К., 1946; Його ж. Курс загальної геології. К., 1947; Хаин В. Е. Общая геотектоника. Москва, 1973; Белоусов В. В. Геотектоника. Москва, 1976.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю