Жінка — Енциклопедія Сучасної України

Жінка

«ЖІ́НКА» – громадсько-політичний часопис Союзу українок. Виходив 1935–38 у Львові як двотижневик. Поширював ідеологію укр. жін. руху, об'єднував громад. жін. орг-ції. Висвітлював організац. та культ.-осв. діяльність Союзу українок, місц. осередків орг-ції, участь укр. жіноцтва у міжнар. житті. Розглядав проблеми розвитку укр. громад. жін. руху, його перехід із фемініст. позицій на нац.-визвольні. Друкував матеріали на етногр. теми, літ.-крит. статті, огляди літ-ри, хроніку літ.-мист. життя. Серед авторів – З. Мірна-Хільчевська, С. Русова, М. Нижанківська, І. Гургула. Відп. ред. – О. Федак-Шепарович, ред. та відп. ред. – М. Рудницька. Закритий польс. владою у травні 1938, у жовтні–грудні замість «Ж.» виходив двотижневик «Громадянка».

В. А. Передирій


Покликання на статтю