Жовтобрюх Михайло Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Жовтобрюх Михайло Андрійович

ЖОВТО́БРЮХ Михайло Андрійович (04(17). 11. 1905, с. Ручки, нині Гадяц. р-ну Полтав. обл. – 16. 12. 1995, Київ) – мовознавець. Дід С. Іванова та Л. Пішої. Д-р філол. н. (1964), проф. (1965). Закін. Дніпроп. ІНО (1929 – мовно-літ., 1930 – соц.-екон. відділ.). Працював викл. укр. мови у Дніпродзержин. металург. ін-ті (нині Дніпроп. обл., 1930–31); у Запоріз. пед. ін-ті (1931–37): ст. викл.; від 1937 – у Київ. пед. ін-ті (з перервою): 1960–85 – проф. каф. укр. мови; зав. каф. рос. мови Тюмен. (РФ, 1948–51) і Бухар. (Узбекистан, 1951–53), зав. каф. мовознавства Черкас. (1953–59) пед. ін-тів; від 1959 – в Ін-ті мовознавства АН УРСР (Київ): 1963–82 – зав. відділу теорії укр. літ. мови. Наук. дослідження: проблеми сучас. укр. літ. мови, історія укр. мови та мовознавства, культура усної і писем. мов, соціолінгвістика, порівнял. граматика слов'ян. мов. Вивчав мову творів Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка. За його ред. видано «Словник мови Г. Квітки-Основ'яненка» (1978–79, вип. 1–3). Відп. ред. праць «Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика» (1969), «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973). Брав участь у підготовці дослідж.: «Морфологія» (1978), «Історія української мови. Фонетика» (1979), «Лексика і фразеологія» та «Синтаксис» (обидві – 1983; Премія ім. І. Франка АНУ, 1985). Співавтор посібників, підручників для ун-тів та пед. ін-тів, зокрема «Історична граматика української мови» (1957), «Курс сучасної української літературної мови» (4-е вид., 1972), «Порівняльна граматика української і російської мови» (1978), «Історична граматика української мови» (1980). Усі зазначені книги видано у Києві.

Пр.: Елементи мовознавства та відомості з історії української мови. 1941; Сучасна українська літературна мова. 1961; Мова української преси (до середини дев'яностих років ХІХ ст.). 1963; Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). 1970; Українська літературна мова. 1984; Украинская грамматика. 1986 (співавт.); Порівняльна граматика української і російської мов. 1987 (співавт.); Восточнославянские языки. 1987 (співавт.); Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941). 1991 (усі – Київ).

Літ.: Високий обов'язок ученого (До 80-річчя з дня народж.) // Мовознавство. 1985. № 5; Степаненко М. І. Патріарх українського мовознавства. П., 2005; Грищенко А. Михайло Жовтобрюх // Дивослово. 2006. № 6; Степаненко М. І. Наукова спадщина мовознавця Михайла Жовтобрюха. П., 2007.

А. П. Грищенко, М. І. Степаненко


Покликання на статтю