Журнал бібліотекознавства та бібліографії — Енциклопедія Сучасної України

Журнал бібліотекознавства та бібліографії

«ЖУРНА́Л БІБЛІОТЕКОЗНА́ВСТВА ТА БІБЛІОГРА́ФІЇ» Виходив щорічно укр. мовою у Києві 1927–30; наклад 1000 прим. Засн. – Всенар. б-ка України при УАН. Друкував статті з історії, теорії, методики та орг-ції бібліотеч. і бібліогр. роботи, з бібліотекознавства, бібліографії, бібліогр. покажчики (зокрема укладені М. Ясинським покажчики бібліогр. видань, випущ. 1926–28 в Україні, де окремий розділ присвяч. відомостям про укр. літ-ру). Рубрики: «Хроніка», «Бібліографія». Серед авторів – Д. Балика, О. Карпінська, В. Козловський, Я. Маяковський, М. Сагарда. Голова редколегії – С. Постернак.

Н. Г. Солонська


Покликання на статтю