Журнал бібліотекознавства та бібліографії — Енциклопедія Сучасної України

Журнал бібліотекознавства та бібліографії

«ЖУРНА́Л БІБЛІОТЕКОЗНА́ВСТВА ТА БІБЛІОГРА́ФІЇ» Виходив щорічно укр. мовою у Києві 1927–30; наклад 1000 прим. Засн. – Всенар. б-ка України при УАН. Друкував статті з історії, теорії, методики та орг-ції бібліотеч. і бібліогр. роботи, з бібліотекознавства, бібліографії, бібліогр. покажчики (зокрема укладені М. Ясинським покажчики бібліогр. видань, випущ. 1926–28 в Україні, де окремий розділ присвяч. відомостям про укр. літ-ру). Рубрики: «Хроніка», «Бібліографія». Серед авторів – Д. Балика, О. Карпінська, В. Козловський, Я. Маяковський, М. Сагарда. Голова редколегії – С. Постернак.

Н. Г. Солонська

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Н. Г. Солонська . Журнал бібліотекознавства та бібліографії // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18532 (дата звернення: 21.06.2021)