Ейдос — Енциклопедія Сучасної України

Ейдос

«Е́ЙДОС» – альманах теорії та історії історичної науки. Засн. 2005 у Києві НАНУ та Ін-том історії України НАНУ. Виходить щороку у двох частинах, статті друкує укр., рос., польс. та англ. мовами; наклад 300 прим. Географія розповсюдження: Україна, РФ, Білорусь, Польща, Канада, США. Висвітлює теор.-методол. і концептуал. проблеми істор. науки, аналізує новітні напрями та методи істор. пізнання, стан і перспективи культурно-інтелектуал. історії в Україні. Осн. рубрики: «Агон», «Nota bene», «Хроніка», «Рецензії / Рев’ю». Кожний вип. присвяч. актуал. теор. проблемі: 1-й – питанням інтелектуал. історії, 2-й – напрямам і методам нової укр. історіографії, 3-й – проблемі укр. ґранд-наративу, 4-й – мережевій теорії науки та типології інтелектуал. співтовариств. Тематику і структуру чергового вип. визначають матеріали Всеукр. методол. семінару (на ньому представлено всі історіогр. школи й методол. центри України), який щорічно проводить Ін-т історії України НАНУ. Гол. ред. – В. Смолій (від 2005).

І. І. Колесник

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
І. І. Колесник . Ейдос // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18625 (дата звернення: 19.10.2021)