Еко Умберто — Енциклопедія Сучасної України

Еко Умберто

Е́КО Умберто (Eco Umberto; 05. 01. 1932, м-ко Алессандрія, Італія) – італійський письменник, філософ, медієвіст. Закін. Турин. ун-т (Італія, 1954; д-р філософії 1956), де й викладав до 1964. Від 1975 – у Болон. ун-ті (Італія): проф. семіотики, від 2007 – почес. проф. Наук. праці присвяч. питанням середньовіч. естетики та семіотики, зокрема щодо особливостей сприйняття й інтерпретації читачем автор. тексту. Так, у кн. «Opera aperta» («Відкритий твір», 1962) висловив думку про те, що мист. твір є не лише результатом, а й процесом відтворення актуал. реальності, і відкритий для всіх можл. доповнень, що передбачає його необмеж. формал. еволюцію. Аналізу складових елементів масової культури присвяч. наук.-популяр. праці «Apocalittici e integrati» («Апокаліптики та інтегровані», 1964) та «Il superuomo di massa» («Масовий супермен», 1976). Теор. міркування з семіотики виклав у кн. «La struttura assente» («Відсутня структура», 1968), яку згодом переписав і перевидав під назвою «Trattato di semiotica generale» («Трактат про загальну семіотику», 1975). У кн. «Lector in fabula» («Читець у фабулі», 1979) сформулював осн. тезу постмодерніст. естетики: текст твориться як автором, так і читачем. Продовженням наук. пошуків, своєрід. експериментом, постмодерніст. грою з читачем є творчість Е., сповнена фантаст. і містич. елементами: романи «Il nome della rosa» («Ім'я рози», 1980), «Il pendolo di Foucault» («Маятник Фуко», 1988), «L'isola del giorno prima» («Острів напередодні», 1994), «Baudolino» («Баудоліно», 2000), «La misteriosa fiamma della regina Loana» («Таємничий пломінь королеви Лоани», 2004). Праці й твори Е. перекладено багатьма мовами світу. Укр. мовою романи «Маятник Фуко» (Л., 1998), «Ім'я рози» (2006; 2007) та «Бавдоліно» (2009; усі – Харків) вийшли у перекладі М. Прокопович.

Пр.: укр. перекл. – Ур-Фашизм // Сучасність. 1996. № 5; Інтерпретація та надінтерпретація. Л., 1998; [Поетика відкритого твору. Риторика та ідеологія. Надінтерпретація текстів. Поміж автором і текстом] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Л., 2002; Роль читача: Дослідж. з семіотики текстів. Л., 2004.

Літ.: Прокопович М. Дві мрії У. Еко // Всесвіт. 1991. № 3; Скуратівський В. У колі «Маятника Фуко», або Ностальгія за священним // Там само. 1998. № 8; Прокопович М. Середньовіччя Умберто Еко // Еко У. Ім'я рози. Х., 2006; 2007.

Н. І. Моісеєнко


Покликання на статтю