Екологічна академія наук українська (УЕАН) — Енциклопедія Сучасної України

Екологічна академія наук українська (УЕАН)

ЕКОЛОГІ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ НАУ́К Українська (УЕАН) – громадська наукова організація, що працює над вирішенням проблем охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів у різних галузях господарства України. Засн. 1992 у Києві. Президент – С. Дорогунцов (від 1992). У її складі – бл. 500 дійс. чл. і чл.-кор., діяльність яких об'єднують 13 проблем. (фундам. екології, економіки природокористування й експертизи, екол. технологій, інж. і фіз. екології, мед.-екол. проблем, аномал. явищ природи, екол. проблем військ. сфери і конверсії, екол. освіти, культури і виховання, природоохорон. територій, рекреації і туризму, радіоекології, екол.-правових проблем, водно-екол. проблем, земел.-екол. проблем) та 14 територ. (у Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі, Рівному, Сімферополі, Сумах, Тернополі, Харкові та ін.) відділень. Наук. діяльність УЕАН спрямована на розвиток фундам. і приклад. екол. дослідж.; розроблення основ рац. природокористування та наук. забезпечення екол. політики; створення принципово нових екологічно безпеч. технологій і устаткування, екол. видів та нетрадиц. джерел енергії; проведення дослідж., пов'язаних з мінімізацією наслідків аварії на ЧАЕС; створення умов для масштаб. і оператив. впровадження у практику новіт. розробок з екологізації вироб-ва, усіх сфер життєдіяльності сусп-ва та систем ресурсозбереження. Пріоритетною залишається реалізація Концепції сталого розвитку, схваленої на зустрічі глав держав та урядів країн усіх континентів у Ріо-де-Жанейро (1992) та на саміті в Йоганнесбурзі (2002), однією зі складових якої, поряд із соц. і екон., є екол. чинник. Вчені Академії взяли участь у підготовці низки законодав. та нормат.-правових актів природоохорон. характеру. Академія проводить наук. конф. і семінари, темат. виставки й круглі столи з актуал. екол. проблем сучасності. Щорічно на її базі організовують Міжнар. конгрес «Екологія і духовність», присвяч. збагаченню духов. життя і збереженню довкілля України. При УЕАН працює Мала екол. АН, що об'єднує учнів. і студент. молодь. Засн. премій ім. В. Вернадського (1994), І. Гулака-Артемовського (1996), «Слов'яни» (1997). Співзасн. ж. «Рідна природа» (1971), «Екологія і ноосферологія» (1995), низки газет.

М. А. Хвесик


Покликання на статтю