Екологічні злочини — Енциклопедія Сучасної України

Екологічні злочини

ЕКОЛОГІ́ЧНІ ЗЛО́ЧИНИ – передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, що загрожують екологічній безпеці. Е. з. притаманна значна поширеність при високій латентності (прихованості). Згідно з Кримінал. кодексом України, Е. з. є умисне знищення або пошкодження лісових масивів (ч. 2–3 ст. 89); незаконні порубка лісу (ст. 160), полювання (ст. 161), заняття рибним, звіриним або ін. водним добув. промислом (ст. 162), видобування корис. копалин (ст. 1621); проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 163); порушення законодавства про континентал. шельф України (ст. 1631); самовіл. зайняття земел. ділянки (ст. 199); умисне знищення, зруйнування або пошкодження тер. і об'єктів природно-заповід. фонду (ст. 207); приховування або перекручення відомостей про стан екол. обстановки чи захворюваності насел. (ст. 2271); заготівля, перероблення або збування радіоактивно забруднених продуктів харчування чи ін. продукції (ст. 2272); забруднення водойм і атмосфер. повітря (ст. 228); забруднення моря речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, й ін. відходами та матеріалами (ст. 2281); незаконне ввезення на тер. України відходів і вторин. сировини (ст. 2287). Предмет Е. з. становлять різноманітні об'єкти як природ. походження, так і створені чи змінені людиною, але які зберігають екол. зв'язки з біосферою і не є товаром. Об'єктивна сторона Е. з. включає суспільно небезпечні діяння (дії чи бездіяльність), що полягають у знищенні (пошкодженні) або захопленні (привласненні) об'єктів природи, чи ін. порушення порядку користування ними. У багатьох складах Е. з. обов'язк. ознакою є певний спосіб посягання, знаряддя і засоби вчинення злочину, напр., заборонені знаряддя і способи, використовувані при незакон. полюванні чи занятті рибним, звіриним або ін. водним добувним промислом. Суб'єктом Е. з. можуть бути посадові й ін. особи, яким виповнилося 16 р. Лише за умисне знищення лісових масивів шляхом підпалу або заг.-небезпеч. способом відповідальність настає з 14-ти р. У деяких злочинах проти природи суб'єкт повинен мати спец. ознаки. Так, за ч. 2 ст. 1631 Кримінал. кодексу України відповідальність за Е. з. несуть лише іноз. громадяни, а за ч. 4 ст. 2281 – тільки посад. особи. Суб'єктивна сторона Е. з. характеризується лише виною. Мотив і мета не є обов'язк. ознаками складів цих злочинів. Деякі Е. з. можуть бути вчинені тільки умисно, зокрема передбачені ст. 89 (ч. 2–3), 160–162, ін. – як умисно, так і з необережності (напр., злочини, передбачені ст. 163, 228).

Літ.: Боротьба з екологічними злочинами: кримінально-правове і кримінологічне дослідження. К., 1994.

А. Й. Міллер


Покликання на статтю