Екологічної патології людини інститут — Енциклопедія Сучасної України

Екологічної патології людини інститут

ЕКОЛОГІ́ЧНОЇ ПАТОЛО́ГІЇ ЛЮДИ́НИ Інститут – науково-дослідна установа, що вивчає структурне підґрунтя техногенно індукованих патологічних процесів в організмі людини для оптимізації діагностичної, лікувальної й профілактичної тактик. Засн. 1991 як лаб. радіац. патології на базі Київ. НДІ серц.-судин. хірургії. 1995 реорганіз. в Ін-т з сучас. назвою. У структурі – лаб. патології органів травлення, патології органів дихання, патології ендокрин. органів, електрон. мікроскопії та фіз.-тех. методів дослідж. і аналіт. група. 2005 установа взяла участь в орг-ції лаб. ендоекології та техногенно індукованої патології на базі Ін-ту сорбції та проблем ендоекології НАНУ. Основні напрями наук. досліджень: закономірності дії на організм людини малих доз низької інтенсивності техноген. забруднювачів довкілля; віддалені радіобіол. ефекти аварії на ЧАЕС; гісто- й філогенет. детермінованість реалізації техноген. впливу; удосконалення методології морфол. дослідж.; верифікація наночасток та їх вплив на біол. об'єкти; особливості ураження органів і тканин при аномаліях імун. відповіді. В Ін-ті зосереджено бази даних патоморфол. вивчення впливу на людський організм наслідків аварії на ЧАЕС; співроб. установи розробили метод. засади розпізнавання патології, індукованої наслідками цієї аварії, для встановлення факту інвалідності. Серед відомих науковців – Л. Дегтярьова, В. Піщиков, Т. Сегеда, І. Аветисян, О. Іванова. Дир. – В. Терещенко (від 1991).

К. О. Галахін


Покликання на статтю