Екологія — Енциклопедія Сучасної України

Екологія

«ЕКОЛО́ГІЯ» – збірник наукових праць. Засн. 2002 Сх.-укр. ун-том (Луганськ) як щорічник. Матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 100 прим. Публікації присвяч. глобал. екол. проблемам, екології міста, інж. екології, моделюванню та прогнозуванню в екології, перспективам екорозвитку, пром. екології, екол. технології. Гол. ред. – М. Смирний (від 2002).

О. В. Єпіфанова


Покликання на статтю